Sponsor of Donateur


Wij als kleine vereniging werken met een beperkt jaarbudget. De lesgelden die de leden per jaar betalen komt voor de volle 100 procent ten goede aan de leden. de activiteitencommissie zorgt ervoor dat een feestavond extra feestelijk word d.m.v. een cadeautje of wat lekkers. 

Voor verdere financiële armslag zijn wij afhankelijk van giften/donaties. Welk bedrag dan ook groot of klein, u hoor er helemaal bij. Voor een investering in een nieuwe microfoon of bijscholing van de dansleraren is geld nodig. om de danslessen voor de doelgroep laagdrempelig en betaalbaar te houden zijn we dus voor dit soort investeringen op zoek naar bedrijven of particulieren die onze vereniging een warm hart toedragen.

U vraagt zich misschien wel af wat wij als tegenprestatie kunnen leveren? Eigenlijk vrij weinig. Er bestaat een mogelijkheid dat wij op uw bedrijfsfeest of personeelsfeest een dansdemonstratie of workshop verzorgen. Sociaal Maatschappelijk ondernemen... u gunt een groep mensen die niet zo stevig in de samenleving staat wekelijks een geweldige avond. En dat met uw Gift!

U laat aan uw zakenrelaties en personeel zien hoe betrokken u bent met deze doelgroep in uw omgeving. Wellicht levert u dit meer opdrachten op. Een win win situatie dus!

Voor meer informatie vult u het contactformulier in en onze penningmeester neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Giften kunt u overmaken op NL73INGB 0007 4425 83 t.n.v. Speciale dansschool Samen Zijn o.v.v. gift en uw naam.

Namens alle leden en vrijwilligers hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. Uw bijdrage komt voor de volle 100% ten goede aan de leden, Geen enkele vrijwilliger krijgt voor het ter beschikking stellen van zijn of haar diensten een vergoeding.